Doa Hari Asyura, Lengkap dengan Latin dan Terjemahannya (2024)

Daftar Isi

 • Jadwal Hari Asyura 2024
 • Peristiwa Penting di Hari Asyura
 • Doa Hari Asyura
 • Keutamaan Hari Asyura

Jakarta -

Hari Asyura adalah hari kesepuluh dalam bulan Muharram menurut kalender Hijriyah. Hari Asyura begitu istimewa bagi umat Islam karena banyak keutamaan di dalamnya bagi siapa saja yang beribadah kepada Allah SWT.

Asyura dalam bahasa Arab berarti hari kesepuluh di bulan Muharram. Sedangkan mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Asyura juga memiliki arti yang sama yaitu hari kesepuluh di bulan Muharram.

Salah satu amalan yang dapat dilakukan ketika hari Asyura adalah berdoa. Dan pada kesempatan kali ini, ada doa khusus hari Asyura di mana makna dari doa itu adalah memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT.

Baca juga: Ini Peristiwa 10 Muharram dalam Sejarah Islam

Jadwal Hari Asyura 2024

Jika mengacu pada kalender Hijriyah Indonesia Tahun 2024 M / 1446 H yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama RI, maka 10 Muharram jatuh pada 16 Juli 2024.

Peristiwa Penting di Hari Asyura

Hari Asyura bisa dikatakan sebagai hari yang mulia karena karena pada hari Asyura ini terjadi beberapa peristiwa penting yang umumnya dialami oleh para Nabi di zaman dahulu. Menukil buku Mengenal Hari-Hari Besar Islam oleh Mahmud Syaroni, adapun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di hari Asyura sebagai berikut:

 • Allah SWT menjadikan 'Arasy.
 • Allah SWT menjadikan malaikat Jibril.
 • Allah SWT menjadikan Lauh Mahfuzh.
 • Hari pertama Allah SWT menciptakan alam.
 • Hari pertama Allah SWT menurunkan rahmat.
 • Hari pertama Allah SWT menurunkan hujan dari langit.
 • Diterima taubatnya Nabi Adam AS oleh Allah SWT.
 • Nabi Idris AS diangkat Allah SWT ke tempat tinggi.
 • Nabi Musa AS menerima anugerah kitab Taurat.
 • Nabi Ibrahim AS diselamatkan oleh Allah SWT dari pembakaran oleh Raja Namrud.
 • Nabi Nuh AS diselamatkan Allah SWT dari banjir bandang yang menenggelamkan umatnya yang dzolim.
 • Nabi Yakub AS disembuhkan Allah SWT dari sakit matanya.
 • Nabi Yusuf AS dibebaskan dari penjara Mesir setelah beberapa tahun dipenjara karena fitnah Siti Zulaiha.
 • Nabi Ayub AS disembuhkan dari penyakitnya.
 • Nabi Daud AS disucikan dari dosanya.
 • Nabi Sulaiman AS dianugerahi Allah SWT kerjaan yang besar dan indah.
 • Nabi Yunus AS, dikeluarkan dari dalam perut ikan Nun.
 • Allah SWT mengizinkan Nabi Musa AS membelah laut Merah.
 • Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dianugerahi keberkahan dan kewaspadaan dalam mengikuti petunjuk Al-Qur'an.

Baca juga: Doa Malam 10 Muharram Arab, Latin dan Artinya

Doa Hari Asyura

Mengutip buku 71 Doa Harian oleh K.H.M. Yusuf Chudiori, berikut adalah doa Asyura yang dapat umat Islam panjatkan pada hari kesepuluh bulan Muharram:

اَللَّهُمَّ يَا مُفَرِّجَ كُلِّ كَرْبٍ، وَيَا مُخْرِجَ ذِي النُّونِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَيَا جَامِعَ شَمْلِ يَعْقُوبَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَيَا غَافِرَ ذَنبِ دَاوُدَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَيَا كَاشِفَ ضُرِّ أَيُّوبَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَيَا سَامِعَ دَعْوَةِ مُوسَى وَهَارُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَيَا خَالِقَ رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيبِكَ وَمُصْطَفَاكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَيَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَاْلآخِرَةِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ إِقْضِ حَاجَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَاْلآخِرَةِ، وَأَطِلْ أَعْمَارَنَا فِي طَاعَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ وَرِضَاكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَأَحْيِنَا حَيَاةً طَيِّبَةً، وَتَوَفَّنَا عَلَى اْلإِسْلاَمِ وَاْلإِيمَانِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين ،

Latin: Allahumma Yā mufarrija kulla karbin, wa yā mukhrija dzinnūn yauma 'Asyūrāa, wa yā jāmi'a syamli ya'qūba yauma 'āsyūrā a, wa yā ghāfira dzanbi dāwūda yauma 'āsyūra, wa yā kāsyifa dhurra ayyuba yauma 'āsyūra, wa yā sāmi'a da'wati mūsa wa hārūna yauma 'āsyūrāa, wa yā khāliqa rūkhi sayyidinā muhammadin shallallaahu 'alaihi wasallama habibīka wamusthafaka yauma 'āsyūrāa, wa yā rakhmanaddunyā wal ākhirah, lāilāha illa anta iqdhi hājātina fiddunya wal ākhiraj, wa athil a'marāna fī thā'atika wamahabbatika waridhāka, yā arhamarrahimīn, wa akhyina khayātan thayyibatan, watawaffana 'alalislāmi wal īmāni yā arhamarraakhīmin. Washallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi washahbibi wasallam, walhamdulillahi rabbil 'ālamin.

Artinya: Ya Allah, Yang melepaskan setiap kesulitan, wahai Yang mengeluarkan Dzun Nun (Nabi Yunus) pada hari Asyura, wahai Yang mengumpulkan keluarga Nabi Ya'qub pada hari Asyura, wahai Yang mengampuni Nabi Dawud pada hari Asyura, wahai Yang melepaskan kesulitan Nabi Ayyub pada hari Asyura, wahai Yang mendengar doa Nabi Musa dan Nabi Harun pada hari Asyura, wahai Yang menjadikan roh penghulu kita, Nabi Muhammad SAW , kekasih dan pilihan-Mu pada hari Asyura, wahai Tuhan dunia dan akhirat, Tiada Tuhan selain Engkau, Tunaikanlah hajat-hajat kami di dunia dan akhirat, dan panjangkanlah umur kami dalam ketaatan kepada-Mu, mahabbah (kepada)-Mu dan keridhaan-Mu, wahai Yang Pengasih di antara yang mengasihi. Dan hidupkanlah kami dengan kehidupan yang baik, dan matikanlah kami dalam agama Islam dan iman, wahai Yang Pengasih di antara yang mengasihi. Semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam atas penghulu kita, Nabi Muhammad dan ke atas keluarga dan sahabat beliau, dan segala pujian bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam."

Baca juga: Bolehkah Puasa Muharram dari Tanggal 1 sampai 10?

Keutamaan Hari Asyura

Raihlah keutamaan puasa hari Asyura. Niscaya Allah akan mengampuni dosa yang telah lampau dan menutupi keburukan hambanya. Menukil buku Suluh Penyucian Jiwa karya Ibnul Jauzi, berikut keutamaan pada hari Asyura.

 • Puasa hari Asyura mengampuni dosa setahun sebelum.
 • Pahala puasa hari Asyura sama dengan pahala puasa setahun penuh.
 • Siapa yang bersedekah dihari Asyura seakan ia bersedekah kepada semua orang.
 • Dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan mengisi hatinya dengan cahaya.

Wallahu'alam.

Tokoh Lintas Agama Semarang Kecam Pembubaran Ibadah Doa Rosario di Tangsel

Tokoh Lintas Agama Semarang Kecam Pembubaran Ibadah Doa Rosario di Tangsel


(hnh/lus)

doaasyuramuharramislamtahun baru 1446 hijriah

Doa Hari Asyura, Lengkap dengan Latin dan Terjemahannya (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 6139

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.